Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Little school of sign language

“Mala škola znakovnog jezika-  Da se bolje razumemo!”

PRIPREMA MLADIH ZA SARADNJU I VOLONTERSKI RAD SA OSOBAMA OŠTEĆNOG SLUHA I PODRŠKU ZA NJIHOVO UKLJUČIVANJE U CIVILNO DRUŠTVO

Prvi put kod nas, kao deo ovog projekta, na našem sajtu možete besplatno učiti znakovni jezik

Donator: Embassy of Finland in Serbia

KOMENTARI UČESNIKA     GALERIJA    GALERIJA SLIDE-SHOW      JOŠ VIŠE FOTOGRAFIJA     MEĐUNARODNI DAN GLUVIH 2009_ foto galerija

Video zapisi:   Otvaranje "Male škole znakovnog jezika"        Promo film            Film Međunarodna nedelja gluvih 2009