Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Our new friend

"Podrška deci sa smetnjama u razvoju u procesu inkluzije u društvo"

 

U okviru projekta se održavaju edukativne radionice za roditelje i vaspitače, pokrenuta je edicija slikovnica koje prikazuju druženje dece sa smetnjama u razvoju sa decom masovne populacije i snimljen je dokumentarni film o inkluziji dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji pod nazivom "Otvorimo im vrata".

Donator: Ambasada Finske u Srbiji   Partneri: Gradska opština Stari grad, Predškolska Ustanova Savski venac, Narodna kancelarija predsednika Republike