Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

David Mitchell u Beogradu

29.03.2015, Beograd   ISKUSTVA NOVOG ZELANDA U UNAPREĐIVANJU INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA


Prof. dr Dejvid Mičel (David Mitchell) sa Kenterberi univerziteta u Novom Zelandu, ekspert u oblasti inkluzivnog obrazovanja, posetio je Beograd. Posetu su upriličili Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF.
Tokom boravka u Srbiji, prof. Mičel se sastao sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, univerzitetskim nastavnicima i studentima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, članovima Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i predstavnicima nevladinog sektora. Poseta je bila prilika za razmenu iskustava u primeni inkluzivnog obrazovanja, kao i za upoznavanje sa ulogom roditelja i načinom na koji se grade kompetencije nastavnika za inkluzivno obrazovanje na Novom Zelandu. Prof. Mičel je održao i predavanje o strategijama nastave/učenja koje su se pokazale kao efektivne u inkluzivnom okruženju.
“Razvoj inkluzivnog obrazovanja je proces tokom kojeg se moramo hrabro suočiti sa izazovima kako bismo obezbedili kvalitetan život za sve”, poručio je profesor Mičel na kraju svoje dvodnevne posete tokom koje je imao priliku da iz različitih perspektiva saznaje o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji.