Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Forum pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom

29.04.2015, Narodna banka, Beograd  USLUGE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

 

Predstavnici Pomoć porodici prisustvovali su drugom Forumu pružalaca usluga za osobe sa invaliditetom u organizaciji Centra za orijentaciju društva, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Srbije i Evropske asocijacije pružalaca usluga. Nadamo se da će doći do unapređivanja rada i stvaranja povoljnijih uslova za rad u ovoj oblasti koja se odnosi na kvalitet života osoba sa invaliditetom u Srbiji.