Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Osipanje učenika iz obrazovnog sistema

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlja: 25- Nauka i istraživanje i 26- Obrazovanje i kultura, održana je u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Tema je bila Osipanje učenika iz obrazovnog sistema – Predstavljanje projekta „Sprečavanje osipanja učenika iz obrazovnog sistema Republike Srbije“ i Predstavljanje EUROSTUDENT V izveštaja za Republiku Srbiju. Íspred organizacije “Pomoć porodici“, član Radne grupe za poglavlja 25 i 26 je mr Stevan Nestorov, potpredsednik organizacije.
Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU za 2016. godinu treba uskoro da bude objavljena. Pomoć porodici je učestvovala u izradi preporuka sa predlozima vezanim za oblast obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju, odnosno za oblast specijalne edukacije i rehabilitacije i inkluzivnog obrazovanja.