Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Jačanje kapaciteta pedijatrijske zdravstvene zaštite

Prve tri godine života ključne su za razvoj deteta, i ako se taj period propusti, posledice su nepopravljive. Zato je važno da se sprovodu kvalitetni programi koji će poboljšati zdravlje, ishranu, bezbednost i sigurnost dece, istaknuto je na konferenciji „Za svako dete najbolji početak“ kojom je obeležena uspešna dvoipogodišnja saradnja u okviru sistema zdravstvene zaštite u oblasti podrške razvoju dece u najranijem detinjstvu.Konferenciji koja je organizovana od strane UNICEF-a prisustvovali su predstavnici nevladine organizacije Pomoć porodici, dr Ljiljana Milijana Abramović Savić i dr Stevan Nestorov. Naša organizacija je od osnivanja imala veoma dobru saradnju sa UNICEF-om, a posebno dr Abramović Savić koja je dugogodišnji saradnik ove organizacije.
Michel Saint-Lot, direktor UNICEF-a u Srbiji, je istakao da je ulaganje u rani razvoj deteta višestruko koristan za decu, njihove porodice i celo društvo:
„Ulaganje u rani razvoj deteta ne znači ulaganje samo u decu, nego i ulaganje u njihove roditelje i društvo. Zato moramo da imamo dobre politike i programe za period od začeća deteta do polaska u školu, da bismo detetu obezbedili da bude zdravo i zaštićeno, da odrasta u porodici, i da postiže bolje rezultate tokom školovanja.
Pomoć porodici je organizacija koja je aktivna u polju rane intervencije i sa tim ciljem sprovodimo projektne aktivnosti koje su usmerene ka uspostavljanju usluga rane stimulacije razvoja dece.