Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Izazovi predškolskog uzrasta dece sa invaliditetom

Izazovi predškolskog uzrasta dece sa invaliditetom

U okviru projekta „SOCIETIES - Support of CSOs in Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and EU standards in South East Europe“ organizovan je sastanak radne grupe za socijalnu inkluziju na kom su ispred organizacije „Pomoć porodici“ učestvovali dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov. Skup je otvorila Jelena Ankić iz organizacije “Caritas Srbija”, a tema ovog sastanka radne grupe je bila: Izazovi predškolskog uzrasta dece sa invaliditetom. Nakon diskusije došlo se do zaključka koji su izazovi koji se odnose na predškolski uzrast dece sa invaliditetom. Neki od njih su (Kasno otkrivanje teškoće/ smetnji u razvoju, Nedostatak rane stimulacije, Nedostatak službi, Nedostatak kadra, Nedostupnost službi, Nedostatak savetovališta za roditelje, Nema saradnje na nivou zajednice, Nedostaje multisektorski pristup u ranom uzrastu, Prava informisanost roditelja, Etičnost stručnjaka, Nedostaju razvojna savetovališta, Uticaj mreža i interneta uopšte na informisanost, Obrazovanje onih koji rade sa decom, „Izolovanost“ institucija, Neumreženost različitih sektora i institucija na lokalnom i nacionalnom nivou, Nedostaje zasebna institucija nadležna za porodicu…)

FOTO