Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Situaciona analiza stanja i usluga za bebe i malu decu sa smetnjama u razvoju

Situaciona analiza stanja i usluga za bebe i malu decu sa smetnjama u razvoju

“Situaciona analiza stanja i usluga za bebe i malu decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji: prepreke i mogućnosti” predstavljena je u Beogradu na skupu koji je održan u hotelu Envoy. Sistem rane intervencije predstavila je dr Hollie Hix- Small profesor Univerziteta u Portlandu, SAD. Nakon diskusije zaključak radne grupe pod nazivom “Planiranje unapređenja sistema za pravovremeno prepoznavanje, detaljnu razvojnu procenu i upućivanje ka relevantnim resorima dece sa rizikom, smetnjama i teškoćama i njihovih porodica” predstavio je dr Stevan Nestorov. Istraživanje i stručni skup podržali su UNICEF i Fondacija za otvoreno društvo, kancelarija u Londonu. Na ovom skupu su govorile i dr Snežana Ilić, dr Ivana Mihić, dr Dragana Sretenov i rukovoditeljka programa za rani razvoj UNICEF-a Jelena Zajeganović Jakovljević. Učesnici iz naše organizacije bili su prim.dr Ljiljana Abramović Savić, dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov.

FOTO