Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Pušenje cigareta tokom trudnoće je povezno sa pojavom ADHD-a kod dece

dr Stevan Nestorov, 06. januar 2018.

Pušenje cigareta tokom trudnoće je povezno sa pojavom ADHD-a kod dece

Kako se zaštititi?

 

  Najnovija istraživanja pokazuju da deca čije su majke tokom trudnoće pušile cigarete, pogotovo kada su majke teški pušači, imaju povećan rizik od poremećaja pažnje sa hiperaktivnosti (ADHD).

  Prema rezultatima istraživanja majke koje su pušile tokom trudnoće imale su, u odnosu na žene koje nisu pušile, ukupni rizik od 60 procenata da se kod deteta kasnije pojavi ADHD. Za majke koje su pušile manje od 10 cigareta dnevno, rizik da se kod deteta razvije ADHD bio je 54% veći nego kod majki koje nisu pušači. Za majke koje su bile “teži” pušači, rizik je bio 75 procenata veći nego kod nepušača.

  I ranije studije su pokazale da trudnice koje puše imaju veću verovatnoću da imaju dete sa ADHD-om, ali prema rečima dr Andrev Adesmana, šefa razvojne i bihejvioralne pedijatrije iz Medicinskog centra za decu “Steven and Alexandra Cohen” u Njujorku, najnovija istraživanja su validnija jer su zasnovana na velikim uzorcima širom sveta, pa samim tim statistički podaci jasno ukazuju na povezanost pušenja u trudnoći i pojave ADHD-a kod dece. Zbog toga žene koje puše imaju jak razlog da tokom trudnoće prestanu. Na primer, ako ste pušač i tokom trudnoće ostavite cigarete, rizik od ADHD-a se smanjuje, smatra dr Jeffrei Newcorn, direktor, Specijalističkog centra za ADHD i srodne poremećaje “Icahn School of Medicine”, Mount Sinai.

  Prema podacima za procenu rizika trudnoće iz 24 države, oko 10% američkih žena izjasnilo se da puše tokom poslednja tri meseca trudnoće. Onda ne čudi podatak da je kod 11% dece u SAD od 4 do 17 godina (ili 6,4 miliona dece) dijagnostikovano da imaju ADHD (prema Pregnancy Risk Assessment and Monitoring System- PRAMS).

  dr Violeta Nestorov, defektolog logoped, navodi da je ADHD poremećaj koji utiče na pažnju, hiperaktivnost i samokontrolu, što uzrokuje poteškoće u školi i društvu. I ako se ova deca ne tretiraju kao deca sa smetnjama u razvoju i njima je neophodna velika stručna podrška. Podrška  i edukacija je potrebna i nastavnicima i vaspitačima i sa tim ciljem organizacija “Pomoć porodici” ima akreditovan seminar za nastavnike i vaspitače pod nazivom “Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi- disharmoničan razvoj kod dece”. Edukacija prosvetnih radnika, al ii roditelja, je veoma važna jer se neprepoznati poremećaji u razvoju kod dece vremenom “komplikuju” što dovodi do problema koji se reflektuju na porodicu i školu.

  I pušenje očeva je takođe povezano sa ovim poremećajem. Podaci iz sedam studija su pokazali da iako je pušenje majke na pojavu rizika za pojavu ADHD-a imalo veći uticaj od pušenja oca, i dalje je bio 20% veći rizik od ADHD kod dece čiji su očevi pušili u odnosu na decu čiji očevi ne puše.

  Podaci ovih istraživanja su veoma korisni, ali je neophodno sprovesti istraživanja o odnosu između genetskih faktora i faktora životne sredine i njihovoj uzročno- posledičnoj povezanosti u odnosu na ADHD. Posebno bi trebalo sprovesti istraživanja o povezanosti genetskih faktora i izloženosti ploda nikotinu.

  Činjenica je da u prenatalnom periodu (tokom trudnoće) postoje brojni rizici, ali isto tako i izloženost majke toksinima pre trudnoće predstavlja veliki rizik. Toksini se u organizam unose i putem hrane i pića ali i prekomernim korišćenjem kozmetičkih sredstava, lekova itd. Zato ističemo da prevencija počinje pre trudnoće, odnosno zdrav i prirodan stil života omogućava zdravo potomstvo i normalan razvoj deteta.

 

dr Stevan Nestorov, defektolog

 

NVO Pomoć porodici, Beograd

 

Posetite stranicu akreditovanog seminara: Disharmoničan razvoj kod dece, teškoće u učenju i ponašanju