Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Gostovanje u "Beogradskoj hronici"

Gost RTS-a i “Beogradske hronike” dr Stevan Nestorov govori o autizmu: Deca sa autizmom u Srbiji teško mogu da ostvare adekvatnu podršku. Roditelji su prinuđeni da sami "krče put svom detetu" i da "lutaju"...Kasni se sa dijagnostikovanjem i sa ranom intervencijom... Problemi se nastavljaju u obrazovnom sistemu, kao i u domenu usluga socijalne zaštite... Pogledajte TV prilog