Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Održan seminar za nastavnike u Novom Sadu

Evo nas ponovo u Novom Sadu. Za zaposlene u OŠ "Đorđe Natošević" održali smo akreditovan program stručnog usavršavanja Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar Zahvaljujući znanju koje su stekli nastavnici, škola će moći da pruži razumevanje i blagovremenu pomoć deci sa disharmoničnim razvojem: deca sa disleksijom, disgrafijom, teškoćama u učenju... ali i deci sa smetnjama u razvoju među kojima su sve češće deca sa autizmom. Ovaj program realizuje multidisciplinarni tim stručnjaka koji imaju dugogodišnje iskustvo. Program i rad tima je zasnovan na konceptu pristupa detetu Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar.