Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Erasmus+ projekat: Program mobilnosti- Stockholm, Švedska

Tim stručnjaka koji realizuju neke od naših programa obrazovanja i stručnog usavršavanja bio je u poseti Švedskoj sa ciljem upoznavanja sa savremenim metodama rada sa decom sa smetnjama u razvoju i sa ciljem upoznavanja sa organizacijom rada škola za decu sa smetnjama u razvoju. Poseta Stokholmu je deo aktivnosti projekta “Da naše specijalne škole budu kao evropske” koji sprovodimo u okviru Erasmus+ programa koji finansira Evropska Unija. U ovoj aktivnosti su učestvovali prim.dr Ljiljana Abramović Savić, prof.dr Nenad Glumbić, dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov i Jelena Vukić. Posebnu podršku u organizaciji nam je pružila koleginica Tatjana Došlo. Održali smo sastanke u lokalnoj zajednici (Täby kommun) i prošli kroz program učenja u "Täby gymnasiesärskola och grundsärskola" na čemu se zahvaljujemo direktorki Evi Bergstrom i njenom timu. Takođe smo imali priliku da uspostavimo saradnju i sa privatnom specijalnom školom "Balders Hus - Särskola" u gradiću Norrtälje koju vodi Carina Kohl. Cilj nam je da kroz projekat doprinesemo unapređivanju specijalne edukacije i rehabilitacije dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji. Naziv projekta simbolično oslikava našu ideju evropske dimenzije promena u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama u Srbiji na čemu ćemo sa timom saradnika raditi u narednom periodu. Osim toga, stečena znanja, nove kontakte i ostvarena partnerstva u EU iskoristićemo za razvoj novih projekata i za razvoj „Pomoć porodici“* u skladu sa evropskim razvojnim planom naše organizacije- što je i jedan od benefita ovih programa. 
*Pomoć porodici kao obrazovna ustanova sprovodi programe neformalnog obrazovanja nastavnika, vaspitača, lekara… Učestvujemo u radu mnogih timova u smislu ekspertskog savetovanja iz oblasti socijalne inkluzije, obrazovanja, rada sa decom sa smetnjama i osobama sa invaliditetom, pedijatrije i porodičnog zdravlja. Kroz svoj rad se zalažemo za reformu obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji u skladu sa evropskim standardima. Sa tim ciljem već sprovodimo dva projekta za unapređivanje rada u školama za decu sa smetnjama u razvoju. Pomoć porodici je u okviru svoje izdavačke delatnosti objavila više knjiga među kojima posebno mesto, zauzima stručna literatura i literatura za roditelje. U okviru naše filmske produkcije imamo nekoliko kratkih dokumentarnih filmova i edukatvne filmove. 
Sarađujemo sa mnogim stručnjacima, ustanovama i organizacijama u zemlji i inostranstvu. 
Laureati prestižnog društvenog priznanja u Srbiji, Nagrade grada Beograda za oblast obrazovanja su članovi našeg autorskog tima, a priznanje je dobijeno upravo za doprinos u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u Beogradu. #know-how#danasespecijalneskolebudukaoevropske

FOTO