Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Potpisan ugovor sa Radio televizijom Srbije

Potpisali smo sa RTS-om ugovor i naš dokumentarni edukativni film "Put istine je život" biće emitovan 02.10.2017. godine u 15:00 na kanalu RTS2. Film govori o porodicama i deci sa smetnjama u razvoju u Srbiji i namenjen je svima koji žele da pomognu deci sa smetnjama u razvoju i da razumeju probleme sa kojima se ove porodice suočavaju.
Film je osmišljen kao dokumentarni dijalog, sniman je u Srbiji i u Finskoj i podeljen je u pet celina: 1. Rođenje i dijagnostika 2. Tretman 3. Predškolski uzrast 4. Polazak u školu 5. Zapošljavanje, samostalan život i zasnivanje porodice, tako da film praktično prati dete/ osobu sa smetnjama u razvoju kroz celoživotni tok. U filmu govore roditelji, stručnjaci i osobe sa invaliditetom.
Autori filma su za ovo autorsko delo i za aktivnosti u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju nagrađeni Nagradom grada Beograda za oblast obrazovanja, a komisija za dodelu nagrade ovaj doprinos opisuje kao "buđenje saosećanja, razumevanja, osećaja bliskosti, ljubavi i zajedništva prema svim ljudima, a posebno prema onima koji imaju smetnje u razvoju i prema kojima je potreban visok stepen senzibiliteta za njihove potrebe".
Autori filma su: dr Stevan Nestorov, dr Violeta Nestorov i dr Ljiljana Abramović Savić. Režija i montaža: Marko Dragojević, muzički urednik: Ljiljana Dragojević.
Produkcija: NVO Pomoć porodici, Beograd uz finansijsku podršku Ambasade Finske u Beogradu.