Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Čestitamo svetski dan Roma

Čestitamo Svetski dan Roma i posle dva uspešna projekta u prošloj i ovoj godini, koja se bave unapređenjem života Roma, nadamo se da ćemo nastaviti i dalje da pomažemo uključivanje Roma u društvo.