Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Članstvo u Mreži organizacija za decu Srbije

Članstvo u Mreži organizacija za decu Srbije

 

Redovna godišnja Skupština Mreže organizacija za decu Srbije održana je proteklog vikenda u Kragujevcu. Organizacija “Pomoć porodici” se priklučila ovoj mreži radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Potpredsednik naše organizacije dr Stevan Nestorov je predstavio delatnost i misiju organizacije “Pomoć porodici” prisutnim predstavnicima organizacija koje su članice mreže. Direktor mreže Saša Stefanović predstavio je aktivnosti MODS-a u protekloj godini, a nakon toga je organizovan rad u grupama: Grupa I - Participacija dece – održivi mehanizam; Grupa II - Programi podrške i socijalne usluge / održivost ; Grupa III - Finansiranje aktivnosti i programa od javnog interesa na lokalnom nivou; Grupa IV - Šta je bilo dobro, šta može bolje – preporuke za budući rad MODS-a. Bila je ovo prilika da se razmene iskustva sa kolegama i da se dogovore zajedničke strategije koje će doprineti uspešnijem ostvarivanju ciljeva u oblasti podrške deci i porodici.