Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Tribina “Kako škola da podrži razvoj deteta"

Tribina “Kako škola da podrži razvoj deteta"

“Kako škola da podrži razvoj deteta" bio je naziv jučerašnje tribune koju smo organizovali u partnerstvu sa “Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd". Na tribini je govorio prof.dr Svetomir Bojanin eminentni psihijatar za decu i mlade, utemeljivač neuropsihološkog pristupa i reedukacije psihomotorike kod nas i dugogodišnji profesor neuropsihologije na Medicinskom i Defektološkom fakultetu.
Profesorovo izlaganje se ne može prepričati, a ispred naše organizacije profesora je najavio potpredsednik dr Stevan Nestorov rekavši da je “profesor naše nacionalno blago” i da smo zahvalni što i daje od njega učimo. Ispred partnerske organizacije tibinu je otvorila direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović-Minić i naznačila da je tribina organizovana uoči Međunarodnog dana tolerancije, naglasivši da tolerancija nije ni povlađivanje ni ravnodušnost već poštovanje širokog spektra kultura i humanosti i predstavlja priznanje univerzalnih ljudskih prava i sloboda drugih. Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali, ekipi RTS-a i emisije "Mesto za nas" koji su snimili ovaj događaj. Ako vas interesuje tema ove tribine, više o tome možete čitati u knjizi prof.Bojanina Škola kao bolest