Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Erasmus+ projekat: sastanak u Nišu

Erasmus+ projekat: sastanak u Nišu

U okviru projekta “Da naše specijalne škole budu kao evropske” posetili smo Školu sa domom učenika “Bubanj” u Nišu i održali sastanak sa direktorkom Snežanom Čarapić i njenim saradnicima, jer je ovo jedna od škola koja je izabrana kao primer dobre prakse za izradu preporuka za unapređivanje obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju. Cilj projekta “Da naše specijalne škole budu kao evropske” koji sprovodimo u okviru Erasmus+ programa koji finansira Evropska Unija je unapređivanje specijalne edukacije i rehabilitacije dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji. Naziv projekta simbolično oslikava našu ideju evropske dimenzije promena u oblasti obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama u Srbiji na čemu radimo sa timom saradika. 
Projekat će doprineti unapređenju i promociji implementacije relevantnih zakonskih i strateških okvira koji se odnose na decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom kroz dodatno usaglašavanje sa evropskim standardima. 
Važan element projekta čini promocija primene znanja koja se odnose na savremene metode rada sa decom sa smetnjama u razvoju u specijalnim školama sa čim se naš tim upoznao kroz program učenja u Švedskoj. Sa tim ciljem će se organizovati nekoliko regionalnih edukacija za specijalne edukatore. Takođe, projekat će doprineti osnaživanju postojećih kapaciteta škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji sa ciljem da obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju postane efikasnije i u skladu sa potrebama dece koje se odnose na sticanje životnih veština, samostalno stanovanje, radno osposobljavanje, provođenje slobodnog vremena i kvalitet života..
Na osnovu svega biće izrađene preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji. U toku pripremne procedure za izradu dokumenta preporuka posećujemo ustanove koje su izabrane kao primeri dobre prakse u Srbiji, a to su: Specijalna škola sa domom učenika "Bubanj"-NišŠkola "Radivoj Popović", Zemun i Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” u Novom Sadu. Poseban fokus stavljen je na analizu postojećih dobrih kapaciteta i na inovativna rešenja u radu sa decom sa smetnjama u razvoju u Srbiji, na osnovu čega će se nastaviti sa izradom preporuka.

FOTO