Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Održan seminar u OŠ "Rade Drainac" u Borči

Još jedna grupa nastavnika je završila naš program stručnog usavršavanja Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar. Sve više škola i vrtića je zainteresovano za ovaj program zbog porasta broja dece koja imaju disharmoničan razvoj, odnosno teškoće u učenju, ponašanju, razvoju govora... Program realizuje multidisciplinarni tim stručnjaka koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa decom…

 

Fotografije iz OŠ “Rade Drainac”, Borča.