Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

SEMINAR o disharmoničnom razvoju dece u Borči

Osnovna škola "Rade Drainac" u Borči je još jedna od brojnih škola i vrtića koja je odlučila da edukuje svoje zaposlene za podršku deci sa disharmoničnim razvojem i sa smetnjama u razvoju. U proteklom periodu u ovoj školi smo održali tri akreditovana seminara Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar pa je na taj način kroz obuhvat svih učitelja, nastavnika i stručnih saradnika ova škola povećala inkluzivnost i kvalitet rada. Iz "Drainca" nosimo pozitivne utiske i nastavljamo dalju saradnju sa ovom ustanovom kroz ostale programe koje sprovodi naša organizacija.

Ukoliko ste zainteresovani da se u vašoj ustanovi naredne školske godine održi ovaj program stručnog usavršavanja potrebno je da nas kontaktirate i da u Plan stručnog usavršavanja ustanove unesete naziv našeg seminara. 

FOTO