Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Stručni skup u Novom Sadu, Erasmus+ projekat

Stručni skup u ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad

U okviru programa Erasmus+, finansiranog od strane Evropske unije, organizacija „Pomoć porodici“ sprovodi projekat pod nazivom „Da naše specijalne škole budu kao evropske“. Pošli smo od ideje da izmenimo dominantnu percepciju „specijalnog školstva“ kao nepoželjne obrazovne prakse i da unapredimo rad ovih ustanova u skladu sa evropskim standardima. Svugde u svetu „specijalno“ znači nešto posebno i prilagođeno, a u to smo se uverili kroz program učenja u Stokholmu. Ta čuvena rečenica „škola po meri deteta“ u Švedskoj nije samo fraza. To potvrđuje i specijalna škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu. Ova ustanova u kojoj smo održali stručnu tribinu je primer dobre prakse koji smo kroz projektne aktivnosti istakli, a brojna dobra rešenja iz ove ustanove smo iskoristili prilikom izrade dokumenta „Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji“.
Na početku skupa, u ime ustanove domaćina, obratila se direktor Violeta Strahinjević. Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju predstavio je dr Stevan Nestorov, a prof.dr Nenad Glumbić je predstavio metode i organizaciju rada u „trening školama“ za decu sa smetnjama u razvoju u Švedskoj.
Stručnom skupu je prisustvovao veliki broj defektologa i članovi projektnog tima organizacije „Pomoć porodici“. Preporuke sa smernicama dobre prakse izradili su: dr Stevan Nestorov, prof.dr Nenad Glumbić, dr Violeta Nestorov, prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, Jelena Vukić, mr Slavica Marković i Violeta Strahinjević. Posebno se zahvaljujemo saradniku u projektu, koleginici Tatjani Došlo.

FOTO