Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

SEMINAR o disharmoničnom razvoju i OŠ "Svetozar Miletić", Zemun

У ОШ "Светозар Милетић" у Земуну, једној од најуспешнијих школа која слави скоро 300 година рада, одржали смо програм стручног усавршавања за групу учитеља, наставника и стручних сарадника. Учесници су се упознали са методама подршке деци са тешкоћама у учењу и понашању и дисхармоничним развојем... Била је ово веома мотивисана група која је успешно савладала програм под називомDisharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar. Након семинара договорили смо се о даљој сарадњи ове школе и наше организације.

FOTO