Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Primer dobre prakse: ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad

Primere dobre prakse obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji navodimo kako bi se unapređivanje obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju sprovelo što uspešnije i što brže. Za primere dobre prakse odabrali smo neke od škola sa kojima imamo dobru saradnju.

Primer 1: Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“, Novi Sad

Ova škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju je, po našem mišljenju, najrazvijenija ustanova ovog tipa u Srbiji i u regionu. Delegacije iz zemalja okruženja dolaze da se upoznaju sa radom ove škole. 
Školu pohađaju deca sa različitim smetnjama u razvoju i deca različitih uzrasta, od rođenja do uključivanja u društvenu zajednicu. Ova škola ima veoma širok spektar usluga podrške: predškolski tretman, osnovnoškolki program (celodnevna nastava, poludnevna nastava, kućna nastava, obrazovanje odraslih, individualna nastava, produženi boravak), srednja škola sa proširenom delatnošću, dnevni boravak, radni centar, servisni centar, edukativni kamp...
Delatnost ostvaruju u Novom Sadu i u dislociranim odeljenjima. Škola ima bogate vannastavne aktivnosti, specijalizovane prostore za rad, primenjuje najsavremenije metode rada. 
Ova ustanova se od početka devedesetih godina, kada je počela društveno- ekonomska kriza, kontinuirano prilagođavala aktuelnoj situaciji, zakonskoj regulativi i potrebama dece sa sametnjama u razvoju.


Organizacija „Pomoć porodici“ sa ovom ustanovom ima veoma dobru saradnju, a posebno sa mr Slavicom Marković, dugogodišnjom direktorkom ove ustanove koja je pružila veliki doprinos radu našeg tima. Saradnja sa ustanovom se nastavlja i dalje sa direktorkom Violetom Strahinjević i sa kolegama.


*Tekst je preuzet iz publikacije grupe autora “Preporuke za unapređivanje rada škola za decu sa smetnjama u razvoju u Srbiji”. Preporuke su rezultat projekta „Da naše specijalne škole budu kao evropske“ koji se sprovodi NVO “Pomoć porodici” u okviru Erazmus+ programa Evropske unije.

Foto ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad