Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Akreditovan seminar u OŠ „Stevan Sinđelić u Beogradu

Akreditovan seminar u OŠ „Stevan Sinđelić u Beogradu

Disharmoničan razvoj i teškoće u učenju i ponašanju su jedan od problema sa kojima se danas sve češće susreću škole, vrtići, porodice i sama deca. Kako pomoći deci koja su između čekića i nakovnja? Sa jedne strane su očekivanja roditelja koji nemaju vremena da se bave decom , a sa druge strane su očekivanja škole kao institucije koja teži ka prosečnosti. Ovim pitanjima smo se bavili kroz dvodnevni program stručnog usavršavanja Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar koji je održan u beogradskoj OŠ „Stevan Sinđelić“.

Ova škola već ima iskustvo u radu sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, a grupa učesnika je bila veoma motivisana. 

Seminar je baziran na velikom praktičnom iskustvo autora i realizatora. Tim čine: pedijatar prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, dečji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin, logoped dr Violeta Nestorov i defektolog dr Stevan Nestorov. Radimo po metodi prof. Svetomira Bojanina koji je u Srbiji utemeljio tretman disharmoničnog razvoja i reedukaciju psihomotorike... Fotografije