Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Akreditovan seminar u OŠ „Gavrlio Princip" u Zemunu

 

Akreditovan seminar u OŠ „Gavrlio Princip" u Zemunu

 

Sve više dece ima disharmoničan razvoj i teškoće u učenju i ponašanju. Veoma je važno pomoći ovoj deci da steknu kvalitetno obrazovanje. Ovoj deci nije lako jer su sa jedne strane očekivanja roditelja, sa druge strane očekivanja škole, a između toga su i sama deca. Takođe i autizam je poremećaj koji pogađa sve veći broj dece kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. Tokom dvodnevnog programa stručnog usavršavanja pokušali smo da prenesemo što više znanja i iskustva zaposlenima u zemunskoj OŠ “Gavrilo Princip”.

 


Seminar Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar je baziran na velikom praktičnom iskustvo autora i realizatora. Tim čine: pedijatar prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, dečji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin, logoped dr Violeta Nestorov i defektolog dr Stevan Nestorov.