Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Erasmus+ projekat: Iskustvo iz specijalne trening škole (Norrtälje, Sweden)

Norrtälje, Sweden

Carina Köhl je rukovodilac nezavisne specijalne škole koja je deo veće kompanije koja se bavi razvojnom pedagogijom. Koleginica Köhl kaže da deca u ovoj ustanovi imaju različite smetnje u razvoju. Učenici koji nisu uspeli da dostignu nivo znanja potreban za program u specijalnoj školi se upisuju u „Trening školu“. U trening školi nemaju nastavne predmete, već imaju pet predmetnih oblasti.
👦 Svaki učenik ima individualni razvojni plan, ocene ne postoje, a aktivnosti su usmerene na razvoj komunikacije, na funkcionalna znanja potrebna za svakodnevni život, а tu su i aktivnosti iz oblasti umetnosti i redovne fizičke aktivnosti.
👩‍🏫Carina Köhl objašnjava -Da bi dete bilo primljeno u specijalnu školu mora da zadovolji 4 kriterijuma koja su zasnovana na ispitivanjima sa sledećih aspekata: medicinski, psihološki, pedagoški i socijalni. Osim toga i porodično okruženje doprinosi odluci da li je ova škola pravo mesto za učenika. Ciljevi „Trening škole“ su da pripremi učenike za dobar život, odnosno za kvalitetan život uprkos ometenosti.
U grupi/odeljenju nema više od 8 učenika, tu su dva specijalna nastavnika, a ako dete ima zaista teže smetnje u razvoju onda je uz njega i lični asistent... tako da ako sve saberemo, imamo skoro jednu odraslu osobu na svako dete, ističe Carina Köhl.
👉👉 Iako je ova škola privatna, za decu je besplatna jer država ove usluge finansira od poreza po sistemu „novac prati korisnika“. Škole sa boljim kvalitetom rada imaju više učenika, pa samim tim i veće budžete. One ustanove koje nemaju visok kvalitet rada ne mogu da opstanu jer roditelji na jednostavan način promene pružaoca usluge i finansiranje se nastavi u drugoj ustanovi. Kada je sistem ovako organizovan sve funkconiše savršeno, nema nezadovoljstva, nema nesporazuma. Inspekcije posećuju škole svake četvrte godine uz najavu o predmetu kontrole.
*Projekat Da naše specijalne škole budu kao evropske, Erasmus+ projekat sprovodi NVO “Pomoć porodici” u okviru Erazmus+ programa Evropske unije. Intervju vodili prof.dr Nenad Glumbić i dr Stevan Nestorov.