Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u ŠOSO "Mara Mandić", Pančevo

Još jedan dvodnevni program stručnog usavršavanja Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar održan je u Šoso Mara Mandić u Pančevu. Ovaj seminar je značajan za sve obrazovne ustanove koje žele da pruže kvalitetno obrazovanje za decu sa smetnjama u razvoju i za decu sa disharmoničnim razvojem. Tema disharmoničnog razvoja je posebno značajna za ovu školu za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, jer defektolozi zaposleni u ovoj ustanovi pružaju podršku i deci koja pohađaju „redovne“ škole i vrtiće. Seminar je baziran na velikom praktičnom iskustvo autora i realizatora. Tim čine: pedijatar prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, dečji psihijatar prof.dr Svetomir Bojanin, logoped dr Violeta Nestorov i defektolog dr Stevan Nestorov.
S obzirom da se kroz jedan od projekata bavimo unapređivanjem rada škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji, bilo nam je zadovoljstvo da se nakon seminara upoznamo sa primerima dobre prakse i ovoj pančevačkoj školi. Više: Da naše specijalne škole budu kao evropske, Erasmus+ projekat

Fotografija