Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u OŠ “12.septembar”, Negotin

U Negotinu smo održali seminar pod nazivom Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar. Seminar je organizovan OŠ “12.septembar”. Učesnici dvodnevnog seminara su kroz stručno usavršavanje stekli dodatne kompetencije da prepoznaju teškoće u učenju i ponašanju koje su posledica disharmoničnog razvoja na predškolskom i školskom uzrastu kao i da preduprede posledice koje se odražavaju na uspeh. Osnovna škola “12.septembar” je škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i predstavlja značajan resurs za pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju. Imaju i izdvojeno odeljenje u Kladovu.
Zaposleni u ovoj školi su bili veoma zainteresovani za naš program stručnog usavršavanja. Direktorka Snežana Marković je istakla da će im ovo stručno usavršavanje biti od velike koristi u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja za svu decu. Nakon seminara smo obišli školu i dogovorili dalju saradnju. Program realizuje naš tim u sledećem sastavu: prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, pedijatar, dr Violeta Nestorov, logoped, prof.dr Svetomir Bojanin, dečji psihijatar i dr Stevan Nestorov, defektolog.