Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

dr Stevan Nestorov, defektolog: Zašto slab uspeh u školi?

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, 01.aprila 2019. godine je održan seminar „ISPIT- Izazovi Savremenog Predavaštva: Inovacija i Tradicija“- Moderator seminara je bio prof. srpskog jezika i književnosti Mladen Stanić, a jedan od predavača je bio dr Stevan Nestorov koji je govorio o savremenim konceptima razvoja školstva i o uzrocima slabog uspeha u školi. On je prisutnima ukazao na knjige koje smo objavili, autora prof.dr Svetomira Bojanina: Škola kao bolest i Zašto slab uspeh?
Zahvaljujemo se na pozivu Danilu Potpariću, studentu prorektoru Studentski parlament Univerziteta u Beogradu - SPUB