Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Istraživanje o disleksiji: Predstavili smo rezultate na skupu na Zlatiboru

dr Violeta Nestorov i prof. dr Slavica Golubović su na Međunarodnoj konferenciji u Sarajevu predstavile rezultate istraživanja i rad pod nazivom „Semantičke sposobnosti kod dece sa disleksijom”. Ovi rezultati će doprineti uspešnijem logopedskom tretmanu dece sa disleksijom. U praksi susrećemo sve veći broj dece sa disharmoničnim razvojem, a disleksija je specifična smetnja u razvoju i sticanju sposobnosti čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematske obuke, adekvatne motivacije i ostalih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova. #disleksija #disharmonican razvoj