Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Slikovnice "Poplave" i "Požari"

Sa ciljem sticanja znanja o merama i aktivnostima koje svako od nas može da realizuje kako bi zaštitio sebe i time smanjio rizik od posledica prirodnih katastrofa kao što su poplave, realizovali smo edukativnu radionicu sa temom poplava. Radionica je osmišljena na osnovu slikovnice „Poplave“ iz edicije „Znanjem do sigurnosti“ koja je nastala u projektu „Smanjivanje rizika od prirodnih katastrofa“. Izdavači slikovnice su Caritas Srbije i Pomoć porodici u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova- Sektor za vanredne situacije... Uz ovu slikovnicu objavljena je i slikovnica "Požari".

Foto