Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Završni ispit za decu sa smetnjama u razvoju- potreba ili formalnost?

ODLAŽE SE TEST I DECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU!

Već ranije smo istakli da je tokom školovanja dece sa smetnjama u razvoju vrlo važno staviti fokus na funkcionalna znanja i funkcionalne veštine. Mi se na žalost i dalje srećemo sa relativno čestom praksom da deca sa smetnjama u razvoju savladavaju, odnosno prave se da savladavaju, ili se mi pravimo da oni savladavaju, određene nastavne sadržaje koji kasnije neće imati funkciju u njihovom životu. Tako, na primer, postoji jedna čudnovata ili besmislena praksa, da deca sa autizmom koja su minimalno verbalna ili neverbalna, imaju u svom programu dva strana jezika…i ocene iz tih predmeta !? 
👩‍🏫Završni ispit u školi za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju je samo nastavak takve prakse. Iako je čista formalnost i birokratija, u najvećem broju slučajeva je za decu sa smetnjama u razvoju nepotrebna stresna situacija. Naime, za svako dete koje se školuje u skladu sa IOP2 izrađuje se poseban test za završni ispit koji je “prilagođen njegovim mogućnostima”… i onda se sprovodi procedura poput one koja se sprovodi u celoj zemlji. Testovi se zatvaraju u koverte, šifruje se, dešifruje se, otvara se, zatvara se…deca odgovaraju na pitanja o tome koje je boje sunce ili treba da oboje krug u crvenu boju… Onda tu nastupaju komisije, pregledači, supervizori… bodovanje, komisije za prigovore,žalbe… pa konačno i unošenje rezultata, odnosno osvojenih bodova. Sve ostaje u tajnosti dok se ne objavi… 
Nakon svega, deca koja se školuju u skladu sa IOP2, upisuju se u željenu školu, bez obzira na rezultate završnog ispita!?
👮‍♂️I onda jednog dana, pred sam početak testa matematike, stigne informacija da su testovi za završni ispit “provaljeni”. Danas ne može da se polaže, nego se odlaže! Šta to znači? Zašto? Kako im objasniti? Šta je provaljeno? Pa njihovi testovi nisu ukradeni!? Ko može da ih ukrade kada su napravljeni baš za njih? Ni jedan nije isti! Ali ipak, kako javljaju mediji, postoje rezervni testovi (za slučaj krađe), tako da iako testove za decu sa smetnjama u razvoju niko nije ukrao možemo svi da se pravimo da su i oni “provaljeni” i zato ćemo i deci sa smetnjama u razvoju odložiti polaganje završnog ispita. A možda se i ponovi sve ako se utvrdi da su i testovi iz srpskog jezika bili “provaljeni”. Onda će morati da se naprave novi testovi i da se sve ponovi. U drugoj verziji testa treba umesto pitanja “Koje je boje sunce?” staviti, na primer, pitanje “Koje je boje nebo?”… Da ih zbunimo, da ne bude isto…
😞Šteta samo što na završnom ispitu ne ispitamo koliko su bili srećni, kako su se družili, kako su naučili da komuniciraju, koja funkcionalna znanja su stekli i koje životne veštine su usvojili. ❤️Divimo se defektolozima u školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, koji ulažu nadljudske napore da decu sa smetnjama u razvoju što više pripreme za život. Divimo se i njima i deci što na kraju školske godine i na kraju osmogodišnjeg školovanja imaju snage i za proceduru polaganja završnog ispita…
🦸‍♂️U iščekivanju suštinske reforme sistema obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju, citiramo dečjeg psihijatra Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar koji smatra da je Škola kao bolest i da je ovakva situacija “stručni nemoral”… Više na stranici: Da naše specijalne škole budu kao evropske, Erasmus+ projekat