Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u OŠ "Miodrag V. Matić", Užice

Sve je više dece sa teškoćama u učenju i ponašanju i dece sa disharmoničnim razvojem, a sa tim ciljem je u Užicu održan Program stručnog usavršavanja Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar Obuci su prisustvovali zaposleni iz OŠ „Miodrag V.Matić“, Užice i iz Predškolske ustanove „Užice“. Zahvaljujemo se domaćinima, a posebno Zorici Vesović, direktorki škole koja pruža značajnu podršku deci sa smetnjama u razvoju na regionalnom nivou. Zaposleni u školi će stečena znanja iskoristiti za što kvalitetnije pružanje podrške. Takođe, za vaspitače je obuka bila veoma korisna jer je važno da se deci pruži podrška na najranijem uzrastu i da im se omogući kvalitetno obrazovanje. Program se sprovodi na osnovu metoda Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar #disharmoničanrazvoj #disleksija #disgrafija#disgnozija #diskalkulija