Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

26. rođendan Pomoć porodici

Danas slavimo 26 godina rada Pomoć porodici - Family Care,Belgrade i podsećamo se na projekat u kom je pre ravno 10 godina pokrenuta Znakovni jezik- Mala škola "Da se bolje razumemo!" Besplatan www kurs To je bio veoma uspešan edukativni program i na neki način začetak današnje delatnosti obrazovanja. Otpočeli smo saradnju sa ljudima sa kojima i danas sarađujemo, a sa mnogim polaznicima obuke smo i danas u kontaktu. Najstariji učesnik je imao 77 godina, a najmlađi 9 godina. 👏 Sve u svemu, želimo da nazdravimo za sve ove godine uspešnog rada organizacije i da pozdravimo sve saradnike i prijatelje. Takođe, mi mlađi smo zahvalni dr Ljiljana Abramović Savić koja nam je otvorila prozor u jedan novi svet i mogućnost stručnog delovanja i napredovanja... Hvala i Suomen suurlähetystö Belgrad - Embassy of Finland in Belgrade koja podržala sve naše ideje 🍷🍷