Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Uz pomoć FILI-ja prevodimo knjige lake za čitanje

Pomoć porodici i finska organizacija FILI potpisali su ugovor na osnovu koga ćemo u okviru naše izdavačke delatnosti, a uz pomoć Ministarstva obrazovanja i kulture Finske, prevesti na srpski jezik 6 knjiga koje su pisane jezikom lakim za čitanje. Autor knjiga je dr Sabira Stahlberg, a prevodilac sa švedskog jezika je dr Dorijan Hajdu sa odseka za skandinavske jezike Filološkog fakulteta u Beogradu. Naš stručni tim će izvršiti potrebna prilagođavanja, a logoped dr Violeta Nestorov ističe da je značaj ovih knjiga za Srbiju u tome što su namenjene deci koja počinju da uče da čitaju, deci i mladima koji imaju teškoće u čitanju i disleksiju. Svaka od ovih šest knjiga je originalno pisana na jeziku lakom za čitanje (Easy Read) i prilagođena je drugačijem nivou težine čitanja. U Srbiji sada prvi put imamo ove knjige koje se koriste u Finskoj i Švedskoj. Rukovodilac projekta dr Stevan Nestorov kaže da je za nas ovo veliki poduhvat, a teme kojima se knjige bave su različite i veoma aktuelne, od klimatskih promena, vršnjačkog nasilja u školama, korišćenja interneta do rešavanja različitih problemskih situacija. Knjige uskoro izlaze iz štampe, a na našoj stranici će biti objavljeno kada će čitaocima biti dostupne.

 

FOTO