Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u Školi "Radivoj Popović" u Sremskoj Mitrovici

U Sremskoj Mitrovici, u Školi "Radivoj Popović", održan je program stručnog usavršavanja "Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi- Disharmoničan razvoj kod dece". Program su realizovali defektolog dr Stevan Nestorov i logoped dr Violeta Nestorov. Zahvaljujemo se kolegama i direktoru na gostoprimstvu.
🧐Bliži se početak nove školske godine, pa ovom prilikom pozivamo zaposlene u školama i vrtićima da odaberu ovaj seminar. Seminar je odobren od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i koncipiran je tako da se učesnicima prenesu praktična znanja i iskustva koja će im pomoći u svakodnevnom radu.

VIŠE