Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Poziv za stručno usavršavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika!!

Uskoro počinje nova školska godina!

Neka deca, iako imaju veću inteligenciju od druge dece u odeljenju, ipak, teško uče da čitaju, pišu,računaju, crtaju, loše trče, loše govore... Sa druge strane, neka deca imaju i smetnje u razvoju, kao što je autizam...: KAKO POMOĆI OVOJ DECI U VRTIĆU I U ŠKOLI?

Pozivamo vas da u vaše planove stručnih usavršavanja uvrstite Akreditovan seminar "Teškoće u učenju i ponašanju u vrtiću i školi–disharmoničan razvoj kod dece". Kataloški broj je 187 u katalogu ZUOV-a za školsku 2019/20 i 2020/21. godinu. Na seminaru dobijate praktična i upotrebljiva znanja za rad sa decom.

Seminare smo održavali u preko 80 škola i vrtića širom Srbije, a realizatori su stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Program je koncipiran po metodi dečjeg psihijatra Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar. //www.pomocporodici.org.rs/sr/nase-vesti/299-strucno-usavrsavanje Posetite i stranicu Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar