Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u OŠ "Jefimija" u Obrenovcu

Osnovna škola "Jefimija" u Obrenovcu nas je dočekala predivnim, svetlim i čistim prostorijama i srdačnim kolektivom na čelu sa direktorkom Biljanom Desančić. U ovoj školi smo održali Program stručnog usavršavanja Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar

Ovom prilikom pozivamo kolege iz škola i vrtića širom Srbije da u svoje planove stručnih usavršavanja uvrste ovaj seminar. Ukratko, koja je tema seminara: Neka deca, iako imaju veću inteligenciju od druge dece u odeljenju, ipak, teško uče da čitaju, pišu,računaju, crtaju, loše trče, loše govore... Sa druge strane, neka deca imaju i smetnje u razvoju, kao što je autizam...: KAKO POMOĆI OVOJ DECI U VRTIĆU I U ŠKOLI? Na seminaru dobijate praktična i upotrebljiva znanja za rad sa decom. Seminare smo održavali u preko 80 škola i vrtića širom Srbije, a realizatori su stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Program je koncipiran po metodi dečjeg psihijatra Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar   

Foto