Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u OŠ "1.Novembar", Čačak

Stručno usavršavanje zaposlenih u sistemu obrazovanja je jedini način da deca sa disharmoničnim razvojem dobiju podršku u okviru škola i vrtića.

Kroz saradnju organizacije Pomoć porodici sa Centrom za stručno usavršavanje Čačak i OŠ "1.novembar" iz Čačka, održali smo akreditovan program obuke Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar.

Škola "1.novembar" je prepoznala potrebu da unapredi svoje usluge i da time postane značajan resurs u sistemu obrazovanja u ovom delu Srbije. Zahvaljujemo se kolegama na ukazanom poverenju i nadamo daljoj uspešnoj saradnji. Nakon seminara je dogovorena dalja saradnja koja će unaprediti rad škole i kvalitet obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju i disharmoničnim razvojem u ovom delu Srbije.

Seminar su realizovali dr Stevan Nestorov i dr Violeta Nestorov.