Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Objavili smo novu knjigu Tatjane Govedarice

Novu godinu počinjemo sa novom knjigom Tatjane Govedarice. Novi praktikum je nastavak prethodne knjige"Tatjana Govedarica - Praktikum" i daje odgovore kako neke druge probleme kod dece prepoznati, rešiti, ublažiti...
Link za poručivanje je na kraju teksta, ali prethodno pročitajte poruku autorke:
 
👉 "Za ovaj praktikum za koji mislim da je neophodan, premišljala sam se i ranije. Pokušaću da praktičnom obukom i primerima iz prakse pomognem pre svega defektolozima, roditeljima i drugima koji rade sa decom koja imaju blaže ili izraženije specifične razvojne poteškoće. Danas postoje pored državnih i privatne predškolske, školske ustanove, centri i ordinacije koje nude pomoć i tretmane ovoj deci. Na internetu ima svega da se pročita, literature i ima i nema. Roditelji se snalaze kako mogu i umeju. Šta odabrati, kako pomoći detetu, đaku, roditeljima, vaspitačima, učiteljima uopšte nije lako! Problemi su isti, ali se deca razlikuju. Ovim praktikumom trudiću se da što jednostavnije i praktičnije ukažem na probleme, kako mislim da ih treba sagledati, ublažiti i rešavati..."