Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Seminar u OŠ "Jovan Dučić", Novi Beograd

Sve više škola i vrtića prepoznaje neophodnost za dodatnom edukacijom vezano za pružanje adekvatne podrške u obrazovanju deci sa disharmoničnim razvojem i deci sa smetnjama u razvoju.

 

Jedna od tih škola je i novobeogradska OŠ "Jovan Dučić" u kojoj smo održali naš program stručnog usavršavanja Disharmoničan razvoj kod dece i teškoće u učenju - Akreditovan seminar

 

Zahvaljujemo se na gostoprimstvu i saradnji Ivani Juhas direktorki škole i celom kolektivu. Obuku su održali dr Violeta Nestorov, logoped i dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik