Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Konkurs za nagradu za studente "Prof.dr Svetomir Bojanin"

Nagradjujemo studente! 🍀
 
Pomoć porodici i Dr Nestorov - Centar za logopediju i ranu intervenciju od ove godine počinju sa dodelom nagrade „Prof.dr Svetomir Bojanin“.
 
Nagrada nosi ime Prof.dr Svetomir Bojanin, neuropsihijatar, čuvenog dečijeg psihijatra i utemeljivača savremene specijalne edukacije i rehabilitacije u Srbiji i regionu.
 
Propozicije za prijavu na konkurs za Nagradu „Prof.dr Svetomir Bojanin“ za 2022. godinu pogledajte na sledećem linku: