Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Počinjemo snimanje dokumentarnog filma

Počinjemo snimanje dokumentarnog filma koji obrađuje temu društvene inkljuzije dece sa posebnim potrebama.  Na ovaj način će se pružiti doprinos edukaciji šire javnosti koja je osnovni preduslov uspešnog uključivanja dece sa posebnim potrebama u sve društvene tokove. FOTO