Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Održan seminar "Dete sa disfunkcijom senzorne integracije u vrtiću i školi"

Proteklog vikenda održan je akreditovan program stručnog usavršavanja „Dete sa disfunkcijom senzorne integracije u vrtiću i školi“.
 
Autori i realizatori seminara su Rada Savić Kukolj, prof.fizičkog vaspitanja , terapeut senzorne integracije i dr Stevan Nestorov, defektolog, pedagoški savetnik.
 
Seminar je akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije. Nosilac programa je Udruženje za fizičke aktivnosti i rekreaciju "Snaga pokreta", Beograd. Seminar je organizovan u partnerstvu sa organizacijom Pomoć porodici - Family Care,Belgrade i Dr Nestorov - Centar za logopediju i ranu intervenciju.