Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekti - Pregled realizovanih projekata NVO Pomoć porodici

Zajedno pobedimo tišinu

Časopis za promovisanje zdravlja,kulture i zajedničkih interesovanja i inkluzije mladih oštećenog sluha i mladih koji čuju. Na ovaj način društvena inkluzija dobija puno značenje i predstavlja preduslov za uključivanje mladih sa invaliditetom u sve društvene tokove.

 


Linkovi: