Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekti - Pregled realizovanih projekata NVO Pomoć porodici

Naš novi prijatelj

Projekat "Podrška deci sa posebnim potrebama u procesu inkluzije u društvo- NAŠ NOVI PRIJATELJ” predviđa nov pristup u pripremanju društvene sredine za proces inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u društvo- putem edicije slikovnica i putem edukativnih radionica za roditelje i vaspitače...U okviru projekta je snimljen i dokumentarni film o inkluziji u Srbiji.

"Naš novi prijatelj", serija slikovnica i zanimljivih priča, je projekat grupe "Pomoć porodici" i Ambasade Finske. Naš tim stručnjaka  koji radi na projektu "Naš novi prijatelj" pokrenuo je i edukaciju vaspitača i roditelja po predškolskim ustanovama, jer je bitno da u procesu inkluzije učestvuju svi, ističe mr Stevan Nestorov, direktor projekta iz Udruženja Pomoć porodici.

Kroz priču o dečaku Stefanu, koji ne čuje i posmatra svoje vršnjake kako se igraju u parku, a potom uspeva da ih izvuče iz neprijatne situacije i postanje njihov drug, dečaci i devojčice predškolskog uzrasta uče kako da prihvate drugare koji su malo drugačiji od njih.

„Shvatili smo da je priprema jako važna i da je treba obaviti što pre. Na primer, ovakav uzrast je jako bitan, kada ih trebamo pripremiti da postoje ona deca koja imaju potrebu za većom pažnjom“, objašnjava dr  Ljiljana Abramović-Savić, pedijatar iz Udruženja "Pomoć porodici".                                                                      

„Ono što predškolstvo ima za zadatak je da prepozna problem da pomogne deci da prihvate novog druga, a tu je bitna vaspitačica ili sestra koja je medijator koji pomaže u toj komunikaciji, jer je komunikacija osnov svega“, kaže Jasmina Bouali-Stanojković, direktorka Predškolske ustanove "Dr Simo Milošević" u Zemunu, koja je pored PU Savski venac, Gradske opštine Stari grad i Narodne kancelarije predsednika Srbije jedan od partnera u ovom projektu.                                                                                                                     
Prema rečima koordinatora projekta, defektologa Violete Nestorov, predškolcima je podeljeno trideset hiljada slikovnica "Naš novi prijatelj- Stefan", na kraju koje se nalazi i mali rečnik znakovnog jezika.

 

 

Linkovi: