Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Projekti - Pregled realizovanih projekata NVO Pomoć porodici

Zdravi u bolji život

»Zdravi u bolji život«
U okviru projekta "Zdravi u bolji život" održavane su edukativne radionice o higijeni i očuvanju zdravlja, Romima iz nehigijenskog naselja ispod Gazele. Kroz obuku je prošlo ukupno 130 predstavnika porodica Roma iz nehigijenskog naselja ispod Gazele, koji su pored brošure štampane na romskom i srpskom jeziku sa uputstvima o pravilnom održavanju higijene, pravilnoj ishrani i prevenciji bolesti, dobili diplome i pakete sa sredstvima za održavanje čistoće.
Diplome je prisutnima uručio Miloš Petrović, zamenik predsednika Opštine Novi Beograd, koji je rekao da će se opština u okviru svojih mogućnosti i dalje truditi da im pomaže. Predavanju je prisustvovala i Spomenka Ćirić Janković, savetnica iz Centra za razvoj lokalne ekonomije Novog Beograda.
Nosilac projekta "Zdravi u bolji život" je NVO "Pomoć porodici", a pokrovitelj i partner u realizaciji je Gradska opština Novi Beograd. Donator projekta je Švajcarska ambasada. Autori projekta su prim, dr sci. med. Ljiljana Abramović Savić, i defektolozi Violeta Nestorov i Stevan Nestorov.

 

 

Linkovi: