Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

DSM-5

U organizaciji Sekcije za reedukaciju psihomotorike i autizam, zahvaljujući Violi Povše Ivkić u prostorijama Instituta za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ulici predavanje je održao prof.dr Nenad Glumbić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Tema je bila peto izdanje Dijagnostičkog priručnika za mentalne poremećaje ( DSM-5) Američke psihijatrijske asocijacije koja je publikovana 18.maja 2013. godine.

U ovoj revidiranoj verziji postoje brojne novine vezane za poremećaj autističnog spektra i za dijagnostičke kriterijume autizma. Novi DSM-5 je u svetskoj naučnoj javnosti doživeo brojne kritike.

 

*Već dugi niz godina DSM predstavlja vodeći autoritet za dijagnostiku psihijatrijskih poremećaja u čitavom svetu. Iako je kod nas u upotrebi Međunarodna klasifikacija bolesti (ICD), deo posvećen psihijatrijskim poremećajima je često prosto pratio promene u DSM-u.