Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Novine i praktičan pristup u radu sa decom oštećenog sluha

VI MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM "KORAČAM I SLUŠAM

Bilo nam je zadovoljstvo da prisustvujemo ovom skupu koji je jedinstven po tome što na jednom mestu okuplja stručnjake svih profila i roditelje koji su uključeni u proces kohlearne implantacije gluvih osoba. Učesnici simpozijuma su profesori sa FASPER-a, lekari, defektolozi, psiholozi, učitelji, nastavnici, vaspitači, predstavnici distributivnih kuća slušnih aparata i kohlearnog implanta.

Teme kojima je ove godine posvećena posebna pažnja su:

- Muzika i kohlearni implant,

- Deca sa udruženim smetnjama i kohlearni implant,

- Rehabilitacija i rezultati odraslih osoba sa kohlearnim implantom,

- Deca sa kohlearnim implantom u redovnom sistemu obrazovanja.

Odlične radove imali su dr Jovana Ječmenica iz Instituta “dr Vukan Čupić”, prof.dr Sanja Đoković, prof.dr Svetlana Slavnić sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i drugi stručnjaci. Škola za decu oštećenog sluha “Stefan Dečanski” predstavila je viskoke rezultate rada u polju edukacije i rehabilitacije dece koja koriste kohlearni implant.

Simpozijum je otvoren malom priredbom učenika Škole za decu oštećenog sluha “Stefan Dečanski” koja je organizator skupa i pozdravnim govorom direktorke škole Leposave Petrović.

Više