Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Forum pruzalaca usluga za osobe sa invaliditetom

Predstavnici Pomoć porodici su učestvovali na skupu "Forum pruzalaca usluga za osobe sa invaliditetom" koji je organizovao Centar za orijenraciju društva COD u partnerstvu sa Gradskim zavodom za socijalni rad. Više o samom događaju možete pronaći na veb sajtu i Fejsbuk stranici Centra za orijentaciju društva- COD.