Помоћ породици

Невладина организација - основана 1993

Forum socijalnih inovacija

U organizaciji Smart Kolektiva u Kulturnom centru REX u Beogradu održan je Forum socijalnih inovacija sa temom budućnosti socijalnog preduzetništva #socpred u zemljama regiona. 
U okviru Foruma socijalnih inovacija #SIFbelgrade predstavnici vodećih organizacija za razvoj socijalnog preduzetništva iz Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske potpisale su Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske. 

U uvodnom obraćanju govorili su Neven Marinović, direktor, Smart kolektiv, Meral Karan, v.d. direktora Kancelarije za demokratiju i upravljanje, USAID , Žarko Šunderić, menadžer, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi RS , Tony O'Brien, direktor, British Council Srbija, Zorica Rašković, nacionalna savetnica, EU TACSO – Tehnička podrška organizacijama civilnog društva.
UKRATKO- o čemu je bilo govora:
-Predstavljena je i potpisana Beogradska deklaracija. 
-Jedna od tema- Region i EU: Socijalno preduzetništvo kao motor društvenog i ekonomskog rasta
(Učesnici: Maja Bobić, generalna sekretarka, Evropski pokret u Srbiji (Srbija), Zoran Stojkovski, izvršni direktor, Centar za institucionalni razvoj (Makedonija), Juliana Hoxha, direktorka, Partneri Albanija, Centar za promenu i menadžment konflikta (Albanija), Sefë Govori, direktor finansija, Forum građanskih inicijativa - FIC (Kosovo), Dženan Šarić, projekt menadžer, Fondacija Mozaik (Bosna i Hercegovina), Aysegul Ekmekci, program socijalnih investicija, Fondacija trećeg sektora (Turska), Anto Janković, menadžer programa filantropije, Fondacija za aktivno građanstvo (Crna Gora). Moderator: Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi RS)
-Predstavljen je Erasmus program, bilo je govora o tome kako poboljšati konkurentnost socijalnih preduzeća, o saradnji biznisa i socijalnih preduzeća u Srbiji: primeri dobre prakse, a Sam Simmons, (Social Enterprise UK) preneo nam je iskustva i praktična saznanja iz Velike Britanije.
Predstavnici Pomoć porodici su učestvovali na Forumu. Potpisali smo Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske.

 

Foto